menu:

Inne:

monitoring pozycji

statystyka


Strona rekomendowana przez Ogólnopolski Katalog Edukacyjny

Valid XHTML 1.0 Transitional

AKTUALNOSCI


Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy dopiero za rok   (14.01.2012)

Ministerstwo Transportu chce, by nowe zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy zaczęły obowiązywać od stycznia 2013 roku, a nie od połowy lutego br. W związku z tym resort znowelizuje ustawę o kierujących pojazdami.

Podczas okresu przygotowawczego do wejścia w życie nowych przepisów pojawiło się wiele informacji świadczących o niepokoju społecznym związanym ze zmianami, w szczególności w związku z nowym systemem przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego okazały się nieprzygotowane, a kandydaci na kierowców nie mieli możliwości wcześniejszego zapoznania z nowymi zasadami egzaminu.

Na początku stycznia minister transportu Sławomir Nowak poinformował, że jego resort podjął decyzję ws. przedłużenia vacatio legis do stycznia 2013 r.


Znak "STREFA RUCHU"   (14.05.2011)

W dniu 14 maja br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W tym akcie prawnym zostaje wprowadzony do użytku nowy znak drogowy "STREFA RUCHU". Jest to uzupełnienie do Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła definicję strefy ruchu.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 września 2010 r.: art. 2 pkt. 16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Nowy znak D-52 ("strefa ruchu") oraz D-53 ("koniec strefy ruchu") został wprowadzony przez Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 89, poz. 509) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 89 poz. 508).

   


Copyright © by Michał Lasota. Wszystkie prawa zastrzeżone

.